مهندسی نفت در واقع رشته‌ای مهندسی است که با تولید هیدروکربنها (که ممکن است نفت خام یا گاز طبیعی باشند)، مرتبط می‌باشد. فعالیت‌های تحت الارضی، مربوط به بخش بالادستی صنایع نفت و گاز (شامل اکتشاف و تولید هیدروکربنها) است و فعالیت‌های سطح الارضی (شامل پالایش هیدروکربنها و توزیع آنها به بازارها)، مربوط به بخش پایین دستی صنایع نفت و گاز میباشد. اکتشاف و مهندسی نفت، دو محور اساسی در فعالیت‌های تحت الارضی صنایع نفت و گاز می‌باشند که بر روی افزایش برداشت اقتصادی هیدروکربن ها از مخازن زیرزمینی متمرکز هستند. با این تفاوت که زمین‌شناسی نفت و ژئوفیزیک به توصیف سنگ مخزن هیدروکربن در حالت سکون توجه دارد درحالی‌که مهندسی نفت به تخمین حجم قابل حرکت این منبع، با استفاده از داده‌های رفتار فیزیکی نفت، آب و گاز در محیط متخلخل و در فشار بسیار بالا می‌پردازد.

جهت نمایش اطلاعات مربوط به این بخش بر روی ایکون زیر کلیلک کنید

 

 

نفت و پتروشیمی