روش های کنترل کیفی

امروزه در بیشتر محیط های آزمایشگاهی، دستگاه تنفس دیگر جز تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد محسوب نمی شود، چرا که این دستگاه به دلیل عیوب و مشکلات ذاتی خود، باید بعنوان آخرین مورد در لیست وسایل حمایت از کارکنان در نظر گرفته شود. در ادامه مطلب

0Shares

آزمایشگاه در زمان ویروس کرونا

امروزه با شیوع ویروس کرونا (COVID-19)، مشکلات و ویرانی های بسیاری در حال افزایش است که هیچ بخش جامعه از آن در امان نیست، به گونه ای که برخی از حوزه های فعالیتی برای زنده ماندن و بقا، متکی به ادامه مطلب

0Shares

توصیه های OSHA

بر اساس نتایج و تخمین های اداره ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA)، بیش از نیم میلیون نفر به عنوان کارمند در آزمایشگاه های ایالات متحده در حال فعالیت هستند. از آنجایی که مراکز علمی و تحقیقاتی مجموعه ای شامل از ادامه مطلب

0Shares