همچنین آزمایشگاه  پیرایه زیست قزوین  افتخار دارد به عنوان اولین مرکز دریافت‌کننده گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) در کشور، اهداف خود را دنبال ‌کند.