همانطور که میدانید عدم رعایت نکات ایمنی حین کار با تجهیزات آزمایشگاهی ضمن بروز حوادث خطرناک می تواند جان پرسنل و نتایج آزمایش را نیز به خطر بیاندازد، به همین جهت لازم است تا مدیران آزمایشگاه از پیروی کردن کارمندان از اصول کار و ایمنی اطمینان حاصل نمایند تا از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری کنند.

پس باید مسئولان و مدیران، اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه را کاملا واضح مشخص کنند و در هر زمانی با کارمندان برای پاسخ به هرگونه سؤال در ارتباط باشند تا مسئولان نیز نظارت کافی بر روی پرسنل جهت پیروی کردن از این دستورات داشته باشند.

همچنین Thaxton در این باره توضیح می دهد که بهترین روش برای رعایت کردن دستورالعمل ها، پیروی کردن از آنهاست زیرا ایمنی در هنگام کار با لوازم آزمایشگاهی باید برای همه افراد در اولویت قرار گیرد.

پس توجه به اصول ایمنی در آزمایشگاه مهمترین مسئله ای است که همه مسئولان آزمایشگاهی که باید آن را در اولویت قرار دهند.

از مهمترین تجهیزات ایمنی ضروری برای آزمایشگاه ها می توان به انواع هود آزمایشگاهی برای حفظ سلامت کارکنان و دوش و چشم شوی اضطراری اشاره کرد.