آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین با دارا بودن متخصصین در امر فرمولاسیون و بهبود ماندگاری سعی بر آن دارند علاوه بر تولید فرمول های جدید در حوزه صنعت غذا نسبت به اصلاح ، تجاری سازی و افزایش ماندگاری انواع محصولات غذایی و کشاورزی بپردازند.

همچنین در این بخش با استفاده از تجهیزات مدرن ازمایشگاهی تلاش است تمامی ازمایش های تخصصی اندازه گیری صنعت بسته بندی مواد غذایی شامل کارتن ،پلاستیک ، قوطی و شیشه صورت پذیرد.

بسته بندی