شرکت پیرایه زیست قزوین از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در زمینه ی طراحی ، اجرا و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و بهداشتی آغاز و در همین ارتباط با توجه به نیاز استان مبادرت به راه اندازی آزمایشگاه تخصصی و پیشرفته در زمینه آب ، خاک ، فاضلاب ، مواد غذایی ، آرایش و بهداشتی ، نفت و پتروشیمی ، بسته بندی ، سلولزی ، نساجی ، مهندسی پزشکی ، انگ فلزات گرانبها ، رنگ های شیمیایی و ساختمانی با جدیدترین تجهیزات و متد های رایج نموده است . تا به امروز پیشرفت های چشمگیری در ارتقای کمی و کیفی آزمایشات در کلیه بخشها صورت گرفته ، بطوریکه هم اگنون این آزمایشگاه با هزینه ای باللغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری و فضای ۱۰۰۰ متری که به عنوان آزمایشگاه همکاره اداره کل استاندارد استان قزوین ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت از محیط زیست ،معاونت غذا و دارو ، سازمان صنایع و معادن و گرید ۵ آب ، تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه ریزی کل کشور و گواهینامه تایدد صلاحیت ایمنی از سازمان کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد. در حال حاضر حدود ۸۰ نفر در شرکت پیرایه زیست قزوین و ۲۵ نفر پرسنل مجرب در مجموعه آزمایشگاهی پیرایه زیست قزوین فعالیت دارند.