برای دستیابی به هر رویایی شما تنها به دو چیز نیاز دارید! و غیر از این دو چیز به هیچ چیزی بیشتر احتیاج ندارید. این دو مورد عبارتند از : اول این که افراد موفق همیشه اول ذهن موفقی دارند و دوم این که افراد موفق از سیستم اثبات شده استفاده می کنند